Hasičská věž Junior

Multifunkční zařízení spojující prvky pro nácvik disciplín požárního sportu, hry Plamen, TFA a venkovní prvky pro zvyšování tělesné zdatnosti.

Požární sport – zařízení umožňuje nácvik výstupu do 2.NP pomocí hákového žebříku se zavěšeným žebříkem nebo se zápichem. Technické parametry věže jsou plně v souladu s pravidly požárního sportu. Sestup z věže je umožněn žebříkem s ochranným košem. Spodní část žebříku je odnímatelná z důvodu zamezení přístupu na věž veřejnosti. Hasičská věž je sestavena z jednotlivých modulů, které je možné postupně doplňovat. Pro zjednodušení stavebního řízení máme také variantu, kdy je max. výška věže 5 m.

Hra Plamen – zařízení může být doplněno o komponenty pro výuku a nácvik prvků závodu požárnické všestrannosti či požárního útoku s překážkami CTIF, jako jsou znalosti uzlových technik, topografických značek, technických prostředků požární ochrany, hasicích přístrojů apod. Zařízení dále umožňuje nácvik překonání překážky po vodorovném laně (ručkování). Všechny komponenty pro nácvik disciplín Hry Plamen jsou technicky i obsahově v souladu se směrnicí hry Plamen. Naučné tabule je možné demontovat a poté upevnit na přenosné sloupky.

TFA – zařízení obsahuje více možností nácviku jednotlivých disciplín TFA jako je výstup po žebříku, vytahování barelů pomocí lana, práce s figurínou apod.

Zvyšování tělesné zdatnosti – hasičská věž může být doplněna o workoutové vybavení a dalšími prvky pro základní cviky, jako je žebřík, lano, lanový žebřík apod. s možností jejich modifikace. Stěna pro požární sport může být vybavena závěsnými oky pro nácvik slaňování.

Spodní část věže je uzavřená pomocí rámů se svařovanými sítěmi, což umožňuje bezpečné uložení odnímatelných komponentů.

Rozměry hasičské věže Junior