Naše produkty
Hasičské věže Junior
Hasičská věž Junior mono
Hasičská věž Junior mono 5m
Hasičská věž Junior mono fit
Hasičská věž Junior mono fit 5m
Hasičské věže Kadet
Hasičská věž Kadet mono
Hasičská věž Kadet mono fit
Hasičská věž Kadet duo fit
Hasičská věž Junior Karviná
Hasičská věž Junior Pržno
Sporty na hasičské věži
Požární sport

Zařízení umožňuje nácvik výstupu do 2.NP pomocí hákového žebříku se zavěšeným žebříkem nebo se zápichem. Technické parametry věže jsou plně v souladu s pravidly požárního sportu. Sestup z 1. patra věže je umožněn žebříkem a skluzovou tyčí.

Hra plamen

Zařízení obsahuje komponenty pro výuku a nácvik prvků závodu požárnické všestrannosti či požárního útoku s překážkami CTIF, jako jsou znalosti uzlových technik, topografických značek, technických prostředků požární ochrany, hasicích přístrojů apod. Všechny komponenty pro nácvik disciplín Hry Plamen jsou technicky i obsahově v souladu se směrnicí hry Plamen. Naučné tabule je možné demontovat a poté upevnit na přenosné sloupky.

TFA

Zařízení obsahuje více možností nácviku jednotlivých disciplín TFA jako je výstup po žebříku, vytahování barelů pomocí lana, práce s figurínou apod.

Zvyšování tělesné zdatnosti

Lezecká stěna je vybavena řadou chytů pro nácvik lezeckých technik. Zařízení je vybaveno prvky pro základní cviky, jako je žebřík, lano, lanový žebřík apod. s možností jejich modifikace.